Đăng ký - Bảo Hành Điện Tử

Gói dịch vụ

CƠ BẢN (SMS)

380.000Đ/ tháng

Bắt đầu

NÂNG CAO (SMS + WEB)

580.000Đ/ tháng

Bắt đầu

VIP

1.000.000Đ/ tháng

Bắt đầu

SUPER VIP (Customize)

Liên hệ

Bắt đầu
Dành cho các Doanh nghiệp nhỏ, yêu cầu đơn giản và không cần sử dụng Web Dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, yêu cầu đơn giản và muốn sử dụng Website bảo hành điện tử Dành cho doanh nghiệp Vừa và lớn, yêu cầu sự chuyên nghiệp. Có sử dụng Website Dành cho doanh nghiệp Vừa và lớn, yêu cầu xây dựng những tính năng chuyên biệt cho hệ thống
Đầu số SMS Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Web/Wap Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Cú pháp kích hoạt bảo hành BH XX gửi 8077 BH XX gửi 8077 XX gửi 8077 XX gửi 8077
(Lưu ý: Phần XX do Doanh nghiệp tự chọn theo nhu cầu và không trùng với cú pháp đã có trên hệ thống)
Thời gian hỗ trợ Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Trang Web Quản trị (Cơ bản) Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Tích hợp thêm các API theo yêu cầu
Send Email Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Tích hợp Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
QR code Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Số lượng mã >200.000 >500.000 >1.000.000 Không giới hạn
Brandname theo giá thị trường Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Chiết khấu 10% cho 100.000 tin nhắn đầu tiên Chiết khấu 10% cho 500.000 tin nhắn đầu tiên
Giải pháp Top-up

cộng tiền cho thuê bao kích hoạt

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

380.000Đ/ tháng

Bắt đầu

580.000Đ/ tháng

Bắt đầu

1.000.000Đ/ tháng

Bắt đầu

Liên hệ

Bắt đầu